Nơi cất dấu hạnh phúc

07/12/2023 05:40 PM

Thủa xa xưa, có một vị thần được giao nắm giữ hạnh phúc của con người. Ngài luôn trăn trở một điều, làm sao cất dấu được nó để con người không thể biết được.

Ngài đã tìm cách cất dấu hạnh phúc của loài người trên trên những đỉnh núi cao nhất, hiểm trở nhất, những mong con người không thể đến đó. Nhưng với khát khao của mình, con người đã có những chuyến đi khám phá tìm tòi các đỉnh núi cao và đã suýt phát hiện ra.
 
Sau đó, ngài lại tìm cách cất giữ hạnh phúc của loài người dưới lòng biển sâu, nơi đáy đại dương xa xôi nhất để con người không thể đến được. Theo thời gian với trí tò mò của mình, con người đã chế tạo ra những con tàu có thể thảm hiểm mọi ngóc ngách của đại dương.
 

Sau cùng, vị thần đã nghĩ ra một cách, cất dấu hạnh phúc của con người trong chính tâm thức của chúng sinh. Kể từ đó, vị thần đã yên tâm, với bản tính hướng ngoại và tham cầu ở bên ngoài, con người đã không thể phát hiện ra nguồn hạnh phúc ngay bên trong tâm thức của mình.

Theo Cẩm nang cho cuộc sống
 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]