Thiền định

Thiền định

 • Thiền để thấy ra sự thật

  Thiền để thấy ra sự thật

  Thiền đơn giản là thấy ra sự thật, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, rồi đi đến cách quan sát khổ như một cách diệt khổ. Thiền là để thấy ra chân lý vô ngã vô thường của mọi sự vật, hiện tượng.

 • Thiền là chìa khóa để nhận diện chính mình

  Thiền là chìa khóa để nhận diện chính mình

  Hơi thở chỉ là một phần của kỹ thuật, những tư tưởng suy nghĩ liền lạc xuyên suốt tâm của chúng ta lại là một phần khác. Chúng ta ngồi đây để nói chuyện với chính mình. Hướng dẫn là khi bạn nhận ra bạn đã suy nghĩ và cái nhãn hiệu “suy nghĩ”.

 • 10 hiểu nhầm quan trọng về Thiền

  10 hiểu nhầm quan trọng về Thiền

  Thiền giúp cho tâm sáng, minh tâm kiến tánh thành Phật – khi có thể nhìn thế gian bằng cặp mắt hiểu biết và yêu thương. Trí tuệ và bi mẫn cùng đồng hành để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

 • Ngồi thiền để khai ngộ

  Ngồi thiền để khai ngộ

  Ngồi thiền trước hết là để không phải làm gì hết và để được buông thư. Khi nắm vững nghệ thuật theo dõi hơi thở và mỉm cười thì càng ngồi thiền càng thấy thích thú

 • Đối tượng thiền quán đặc biệt

  Đối tượng thiền quán đặc biệt

  Đối với người mới bắt đầu, tâm ý dễ dàng bị rải rác nơi này và nơi kia đến đủ loại đối tượng, nhưng chúng ta biết từ kinh nghiệm của chính chúng ta rằng nếu chúng ta nhìn chăm chăm vào một đối tượng như một bông hoa, sự lang thang này sẽ giảm bớt.

 • Lựa chọn đối tượng quán chiếu trong thiền định

  Lựa chọn đối tượng quán chiếu trong thiền định

  Nếu cảm xúc tàn phá vượt trội của chúng ta là tham dục, chúng ta phải cân bằng một người hay một vật hấp dẫn tương tợ với sự tham muốn ngay lúc ấy.

 • Thực tập hơi thở đặc biệt

  Thực tập hơi thở đặc biệt

  Sự thực tập hơi thở này giống như đang chuẩn bị một tấm vải để nhuộm; sau khi giặt, nó sẽ thấm thuốc nhuộm dễ dàng hơn.

 • Xác lập tư thế thiền định để tập trung tâm thức

  Xác lập tư thế thiền định để tập trung tâm thức

  Để luyện tập sơ thiền, bạn hãy vượt lên chính mình để tập ngồi cho quen tư thế. Điều này có thể mất vài ngày hoặc vài tháng. Hãy kiến nhẫn.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]