Sinh

Tứ đại

 • Tứ đại, Thất đại và Chúng sinh

  Tứ đại, Thất đại và Chúng sinh

  Với từ ngữ “chúng sinh” thì chúng ta hiểu rằng do chúng duyên (tức là nhiều yếu tố nên gọi là chúng duyên) hợp lại với nhau mà sinh khởi nên gọi là chúng sinh.

 • Tiếp cận Tứ đại từ góc độ nguyên thủy

  Tiếp cận Tứ đại từ góc độ nguyên thủy

  Trong lịch sử loài người, cách hiểu "tứ dại" cũng trải qua nhiều giai đoạn với những phân tích ở góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình học Phật và hoằng Pháp, chúng ta cần phải làm sao giáo lý của Đức Thế Tôn đến với từng người, trong từng hoàn cảnh và từng điều kiện cụ thể một cách thích hợp và mang lại kết quả tốt đẹp nhất.

 • Tứ đại và thế giới vật lý

  Tứ đại và thế giới vật lý

  Quan niệm Tứ đại không chỉ bằng cái nhìn: đất là nắm đất ven đường, nước là dòng suối sau nhà, gió là cơn gió trước hiên và lửa là ngọn lửa trong bếp mẹ đang nấu; thì chúng ta đã thấy tứ đại nhưng còn rất hạn hẹp.

 • Cái thây vô thường

  Cái thây vô thường

  Chúng ta có thân là khổ, vì nó vô thường. Thân từ đại được cấu thành từ đất, nước, lửa, gió. Bản thân các vật chất này cũng từ các hoạt chất vi tế, biến đổi không ngừng, nay còn mai mất.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]