-- Niệm --

Chánh niệm

  • Hãy luôn tỉnh mộng

    Hãy luôn tỉnh mộng

    Xin kể một câu chuyện về Tỉnh Mộng để cùng nhắc nhở tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này đều giống như giấc mộng.

  • Nhận thức ban đầu về Chánh niệm

    Nhận thức ban đầu về Chánh niệm

    Đây là một khái niệm trọng yếu nhất, không chỉ cho riêng Phật Giáo, mà là một khái niệm rất phổ quát trong cuộc sống từ ngàn xưa đến ngày nay. Nhưng xác thực được nó phần nào, chỉ có những người đã tỉnh thức và trải qua tu tập.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]