-- Nghiệp --

Nghiệp báo

 • Hết phước thì họa sẽ sinh...

  Hết phước thì họa sẽ sinh...

  Trong 3 phần Phúc - Lộc - Thọ, hình thành nên sinh mạng của con người, thì Phúc (Phước) luôn dẫn đầu, luôn là gốc. Nó chính là quả nghiệp có được từ các tiền kiếp của mỗi chúng sinh.

 • Có phước thì hưởng như thế nào?

  Có phước thì hưởng như thế nào?

  Người có phước nhưng thiếu tuệ, bị lòng tham sai khiến, tham không biết đủ, tham quá mức nên đành chịu khổ. Khi đó, mọi phước đức đều bị hủy hoại trong gang tấc mà thôi.

 • Nghiệp riêng

  Nghiệp riêng

  Qua nhiều bài kinh khác nhau, Đức Phật dạy về nghiệp báo rằng "mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng". Vì vậy, nghiệp của mỗi chúng ta là riêng có, như dấu vân tay, không ai giống ai cả.

 • Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp

  Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp

  Người tu Phật cần biết rõ ngày mai kết quả tu sẽ ra sao. Chứ không phải tu thì tu, mà khi gần chết không biết mình đi đâu, rồi đâm ra hoang mang, hoảng hốt.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]