Về chúng tôi

Chúng ta có mặt trên thế giới này, cũng là điều hy hữu. Như Phật nói, cũng phải tu nhiều kiếp. Nhưng sao đã tu rồi mà ta vẫn thấy khổ? Và tự hỏi rằng, đến bao giờ ta mới hết trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi?

Chúng tôi và bạn, đều là những chúng sinh đang đi kiếm tìm hạnh phúc. Luôn tự hỏi, hạnh phúc ở nơi nao? Cũng có những người trôi lăn cuồn cuộn, không có khi nào kịp dừng lại để tự hỏi mình câu đó. Nếu có duyên đọc được những dòng này, chúng tôi mong bạn hãy dừng lại một chút thôi, tự vấn lại mình một điều đơn giản: ta đang đi đâu?

Chưa cần bạn trả lời được câu hỏi đó, thì chính việc này, việc bạn dừng lại, bỡ ngỡ, sững sờ, tự vấn lương tâm, thì cơ duyên đã nhen lên trong bạn, hạt giống giác ngộ đã cựa mình.


 

Chúng tôi, những chúng sinh bình thường, như bạn, tạm gọi là người theo Phật, chỉ muốn chia sẻ với thế gian những suy tư của mình về cuộc sống, dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Cũng không có gì cao siêu, vì Đức Phật cũng chỉ là một chúng sinh, đã tự tìm được con đường giác ngộ, tự giải thoát mình ra khỏi vòng sinh tử, đã chia sẻ lại với nhân gian kinh nghiệm của Ngài.

Đến lượt chúng tôi, dù đang học Phật, tất nhiên không thể so với Phật, nhưng theo lời Phật dạy, chúng tôi nguyện phát tâm chia sẻ lại những trải nghiệm ít ỏi này, với bạn.

Lúc chia sẻ này, cũng là lúc chúng ta cùng nhau đi vào Đạo. Những mong, kiếp nhân sinh trong cõi nhân gian này, có ích hơn.
Nhóm tác giả coitaba.net
 

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]