--- Tử ---

Dưỡng sinh

  • Bí quyết dưỡng sinh

    Bí quyết dưỡng sinh

    Là con người, dù có mưu sinh, phải nhận thức cho được, đâu là thân, đâu là tâm. Để từ đó, có cách đối xử với 2 phần này phù hợp. Thân và Tâm, cái nào quan trọng hơn? Thân là nơi trú ngụ của Tâm, vậy nên, muốn Tâm an ổn, trước hết phải biết lo giữ lấy Thân, sao cho luôn khỏe mạnh, cường tráng.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]