Thực hành Thiền Tứ Niệm xứ

02/01/2023 03:05 PM

"Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi chéo chân, lưng thẳng, trú tâm chánh niệm trước mặt."

 Và thế nào là Chánh Niệm với hơi thở hay thế nào là thấy biết hơi thở ở mức thực tại ? Hơi thở vốn không màu, không mùi, không vị. Bạn không thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi để thấy biết hơi thở. Bạn không được phép tưởng tượng về hơi thở đang trong lỗ mũi, hay đang ở trong lồng ngực. Đây là điều cấm kỵ trong thiền Tứ Niệm Xứ.

Trong thiền Tứ Niệm Xứ là bạn phải thấy biết các đối tượng (thân, thọ, tâm, pháp) ở mức thực tại, ngay khi nó có mặt, tức là ở đây và bây giờ, trong giây phút bạn ghi nhận.

Đức Phật đã dạy điều này đầu tiên ở đầu bài kinh Tứ Niệm Xứ: ''Idha, bhikkhave, bhikkhu araññagato vā rukkha mūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṃ abhujitvā, ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā"
 
"Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi
nhà trống, ngồi chéo chân, lưng thẳng, trú tâm chánh niệm trước mặt."

Quý độc giả hãy click vào ảnh để tải về tài liệu:

coitaba.net

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]