Giáo trình Phật học cơ bản

04/03/2020 04:44 PM

Học Phật là công việc của người có duyên. Hội đủ duyên thì những kiến thức Phật học sẽ nâng đỡ tâm hồn ta đến bến bờ giải thoát.

Phật giáo được khai sinh từ chiếc nôi thành Ca Tỳ La Vệ (thuộc nước Ấn Ðộ bây giờ), trải qua hơn 2.500 năm lịch sử, đầy những thăng trầm, có lúc tưởng chừng như đã biến mất hẳn ngay trên bản địa, nhưng đến nay, Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển rộng rãi khắp năm châu. 

Hiện nay, sự thành tựu vượt bậc của khoa học cùng với tư tưởng tiến hóa của nhân loại đòi hỏi thẩm định lại giá trị của nhiều tư tưởng triết học xưa nay; và đương nhiên, những tư tưởng mang tính phi lý, lạc hậu, phản khoa học đều phải tự đào thải trước những văn minh tiến bộ của loài người. 

Thế mà cây giáo lý Phật pháp suốt hơn 25 thế kỷ qua của Phật giáo vẫn tồn tại cùng với năm tháng thời gian, sừng sững như cây đại thọ giữa núi rừng trùng điệp. Ðiều này chứng minh rằng Phật giáo đã toát ra một sức sống mãnh liệt bắt nguồn từ một giá trị tinh thần phong phú. Tinh thần ấy chính là sự thể hiện giáo pháp trong mỗi đời sống con người.

Coitaba.net xin trân trọng giới thiệu Tài liệu Phật học cơ bản do Giáo hội PGVN biên soạn.

Quý độc giả hãy nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết.

coitaba.net
 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

  • BÀI LIÊN QUAN

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]