Học đạo trong đời

01/06/2019 03:32 PM

Học Đạo Trong Đời là nỗ lực vận dụng lời Phật dạy vào đời sống thường ngày một cách có hệ thống, với các phần giáo lý căn bản nhất như Năm giới, như tiến trình tu tập Giới Định Tuệ, hoặc thiết thực hơn là những lợi ích của sự tu tập và áp dụng lời Phật dạy vào đời sống con người.

Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Minh đã cho ra đời cuốn sách gắn đạo với đời, một cách rất thực tế và tự nhiên.

Trên con đường học đạo, chúng ta hãy coi cuộc sống này chính là một bài tập lớn, bài tập của 1 đời người để trải nghiệm, thử thách, nghĩ suy và tu tập. 

Dưới góc nhìn của người học Phật, chúng ta không nên coi thường những nhu cầu vật chất và tinh thần có thật, thường ngày, của con người, ở nhiều tầng lớp. Có khi còn phàm phu, bần tiền; có khi thanh cao nhã nhặn.Nhưng đó là những hoạt động của các "chúng sinh đang trên đường giác ngộ", để duy trì thân xác này, giác cảm này...

Do đó, chúng ta cần cảm ơn cuộc sống, đã nuôi dưỡng thân xác này, tinh thần này; đã thử thách chúng ta, từng bước, từng bước trên con đường giác ngộ.

Độc giả quan tâm hãy click vào bìa sách để trải nghiệm tác phẩm này.

 
coitaba.net


 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]