Công năng của Chú Đại Bi

15/08/2021 04:42 PM

Chú Đại Bi là kinh được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, được gọi tắt là Chú Đại Bi. Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan…

Công năng của  Chú Đại Bi xuất phát từ phát nguyện của Quan Thế Âm mong muốn khi chúng sinh nào tụng trì chú sẽ không còn bị đoạ vào đường ác, sinh về cõi Phật… Những người đã phạt phải Thập ác ngũ ngịch và nhiều những việc ác khác sẽ được tiêu trì khi niệm chú. Vì khi niệm chú này được 10 phương chư Phật chứng minh, nên tội chướng đều được độ trì và tiêu diệt.

Đối với người thường:

Cũng có rất nhiều pháp môn tu học khác như như: Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Định. Bởi vậy, công năng của Chú Đại Bi cũng tuỳ thuộc vào từng môn Tu khác nhau.

Bởi vậy, bất cứ ai khi trì tụng  Chú Đại Bi với tất cả tâm thành thì cũng sẽ đạt được những điềuu mong cầu. Trong đó bởi vì oai lực của chú sẽ rộng khắp trong cõi giục giới. Con người dù ở cõi nào cũng mong cầu được an lạc, hạnh phúc và có cuộc sống lâu dài như Quan Thế Âm mong muốn.

Một trong những công năng được nhiều người biết đến là Cứu Khổ. Bởi trong những lúc chúng ta lâm vào cảnh hoạn nạn, cùng khổ, đau thương, tuyệt vọng và bi đát nhất, lúc mà con người ta không còn lối thoát và chỉ có một niềm tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ thần  Chú Đại Bi, sẽ giúp con người vượt qua những cảnh khổ và tìm đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Đạo Phật có giáo lý rằng mọi việc xảy trong cuộc đời này không phải là điều ngẫu nhiên. Bởi vậy, để chúng ta có thể thoát khỏi những cảnh khổ đó thì phải hiểu được tại sao mà mình lại rơi vào nó, trong khi người khác lại không. Tất cả những đau thương bất hạnh, bệnh hoạn, nghèo hèn hay gông cùm tù tội trong kiếp sống này đều có thể là do chính mình gây nên từ bao kiếp trước, và giờ là lúc phải trả.

Chú Đại Bi còn gọi là Diệt Ác Thú, đây cũng là một trong những công năng mà một người sẵn mang tâm từ bi sẽ không khỏi sinh lòng nghi ngại, phải yêu thương muôn loài. Muốn hiểu được công năng Diệt Ác Thú thì phải đặt mình vào hoàn cảnh sống của những người đã sống tại những nơi rừng cao, núi thẳm nơi đầy rẫy những mối nguy như hòm beo, rắn rết đe doạ cuộc sống hàng ngày. Điều này cũng không phải khẳng định rằng, cứ niệm Chú Đại Bi là mọi loại thú sẽ lăn ra chết mà việc trong tâm chúng ta tâm niệm thì sẽ phát ra một nguồn năng lực mà mọi loài ác thú đều tránh xa.


Phật bà nghìn mắt nghìn tay

Đối với người tu tập:
Với những người tu tập, Chú Đại Bi giúp những người quyết chí đi trên con đường tu tập thì sẽ hai công năng quan trọng nhất là Tuỳ tâm tự tại và Siêu tốc Thượng địa.

Công năng Tuỳ tâm tự tại đối với những người tu tập đang gặp những khó khăn trong Thiền định do tâm loạn, không an trụ, hơn nữa còn hoang mang và hoảng hốt nên tâm không định để hành thiền. Sử dụng nhiều phương pháp mà không hiệu quả thì Chú Đại Bi sẽ là phương tiện hiệu quả để giải phóng tâm thức khỏi những âu lo, vọng động để bước vào cảnh giới thiền một cách nhanh chóng và rốt ráo.

Nhờ việc định thiền tốt mà công việc tu tập cũng sẽ thăng lên. Từ đó mà sẽ đưa họ thăng tiến nhanh chóng vào nấc thang kế của quá trình tu tập. Vấn đề nhanh hay chậm còn do duyên nghiệp và ngộ đạo của mỗi người. Có thể như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì chỉ nghe một lần đã từ ngôi sơ địa lên bát địa.

Cũng chính vì lí do đó mà  Chú Đại Bi còn được gọi là Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni. Khi Phật tử niệm chú thì phải xuất phát từ tinh tấn, chí thành, lễ nghi và tin tưởng vào lòng yêu thương chúng sinh, giữ đúng lễ nghi. Tin tưởng vào khả năng hành giả có thể hành trì, thiền định và năng lực định tâm để đạt đến an lạc, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đồng thời, từ đó từng bước đến giải thoát và giác ngộ.

coitaba.net (ST)

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]