Tứ đại và thế giới vật lý

25/05/2019 05:49 PM

Quan niệm Tứ đại không chỉ bằng cái nhìn: đất là nắm đất ven đường, nước là dòng suối sau nhà, gió là cơn gió trước hiên và lửa là ngọn lửa trong bếp mẹ đang nấu; thì chúng ta đã thấy tứ đại nhưng còn rất hạn hẹp.


Hãy nhìn tứ đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn: đất là chất rắn, nước là chất lỏng, gió là chất khí và lửa là hơi ấm. Với cái nhìn này, chúng ta dễ dàng công nhận hơn với mệnh đề: “Tứ đại là bốn yếu tố cấu thành nên toàn bộ vật chất thuộc về vật lý của thế gian”. 

Quan niệm Tứ đại không chỉ bằng cái nhìn: đất là nắm đất ven đường, nước là dòng suối sau nhà, gió là cơn gió trước hiên và lửa là ngọn lửa trong bếp mẹ đang nấu; thì chúng ta đã thấy tứ đại nhưng còn rất hạn hẹp.

Qua giáo lý Duyên Khởi, Tương Tức và Tương Nhập, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đất, nước, gió và lửa ở trong chính bản thân của chúng ta. Tứ Đại được dễ dàng nhận diện qua lục căn (nhãn - mắt, nhĩ - tai, tỷ - mũi, thiệt - lưỡi, thân và ý. Qua những đối tượng của thế giới bên ngoài tương ứng với lục căn đó (lục trần): sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.

Hãy nhìn tứ đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn:

-
 đất là đại diện cho chất rắn, có tính nở ra, duỗi ra;

- nước là đại diện cho chất lỏng, có tính hợp tại, kết dính;

- gió là đại diện cho chất khí; có tính lưu chuyển;

- lửa là đại diện cho nhiệt; có tính biến chuyển nóng – lạnh.


Lưu ý rằng, tiềm tàng trong từng yếu tố là các loại năng lượng, với tính chất khác nhau: đẩy ra, nhập lại, chuyển động, truyền nhiệt. Bốn loại năng lượng này cũng đã bao trùm lên tất cả các hình thái năng lượng vũ trụ.


Mặt khác, các yếu tố tồn tại gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rời trong bất kỳ một thực thể vật chất nào. VD: Trong chất rắn bao gồm yếu tố đất là chính nhưng cũng bao gồm đầy đủ 3 yếu tố còn lại (nước, lửa, khí) với một hàm lượng nhất định;  Trong chất lỏng bao gồm yếu tố nước là chính nhưng cũng bao gồm đầy đủ 3 yếu tố còn lại (đất, lửa, khí) với một hàm lượng nào đó… 

Với cái nhìn này, chúng ta dễ dàng công nhận hơn với mệnh đề: “Tứ đại là bốn yếu tố cấu thành nên toàn bộ vật chất thuộc về vật lý của thế gian”.TỨ ĐẠI TRONG TA

Xét về chính cơ thể con người chúng ta: xương, thịt, da, lông, tóc… đó là chất rắn; máu, mủ, dịch,… là chất lỏng; hơi thở lưu thông là chất khí và thân nhiệt là hơi ấm.

Ngoài ra, quyển sách chúng ta đang đọc có thể hiểu là đất, trà chúng ta uống đó chính là nước, gió từ chiếc quạt của mẹ và hơi ấm từ là sưởi đó chính là lửa…

Tứ đại có mặt trong ta và có mặt xung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Như vậy, tứ đại có mặt ở khắp mọi nơi.

coitaba.net

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]