Lựa chọn sự cô đơn để tìm đạo

22/10/2021 02:12 PM

Cuộc sống của một người tìm đạo phần lớn là cô đơn, nhưng mình không đi tìm cô đơn, hay bắt buộc phải sống chung với cô đơn mà cái cô đơn này hoàn toàn lặng lẽ và tự nhiên từ bên trong.

Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta có thể chọn lựa điều gì đó trong cuộc đời, nhưng lựa chọn ấy lại là sự vận hành của duyên nghiệp. Sự vận động của nhân duyên theo chu trình từ sinh đến diệt không phải để cho ta biết à thì ra mọi thứ vô thường. Mà trong vô thường đó, bản tâm vẫn vững vàng. Bản tâm vững vàng thì thấy thường hay vô thường đều không bị ảnh hưởng, đều không bị luyến lưu hay dính mắc. 

Khi rơi vào tình huống đau khổ thì ta mong cho mọi thứ thật vô thường, trôi qua thật nhanh, nhưng trong hạnh phúc, thì lại muốn nó thật bền lâu. Nhưng sự vận hành của pháp thì luôn luôn tuân theo một chu trình sinh diệt rõ ràng, nếu bản ngã có tạo tác thì tạo tác ấy ắt sẽ mang đến phiền não.
 

Cuộc sống của một người tìm đạo phần lớn là cô đơn, nhưng mình không đi tìm cô đơn, hay bắt buộc phải sống chung với cô đơn mà cái cô đơn này hoàn toàn lặng lẽ và tự nhiên từ bên trong. Cô đơn này không phát xuất từ bản ngã mà là từ vô ngã, thế nên, nó không có cảm giác cô lập hay khó chịu. Nó không thúc ép mình đi tìm mối quan hệ mà chỉ đơn thuần có mặt trọn vẹn trong các sự tương giao. 
 
Cô đơn thực sự vốn dĩ rất tuyệt đẹp và lặng lẽ tự tại nhưng bây giờ bị phần đông hiểu theo nghĩa tiêu cực quá. Vì họ hiểu theo cái cô đơn do bản ngã tạo ra. Vì bản ngã không tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia hay sự đồng thuận nên nó cảm thấy bị tách biệt một cách đầy lạc lõng. Nhưng cô đơn rút ra từ vô ngã lại nhẹ nhàng và hoàn toàn thanh thản. Mình có thể sống cả đời trong sự cô đơn này. Đó là một món quà vô giá.

Thực ra, đã gọi là "cô đơn" thì có nghĩa, mình vẫn phải hướng ra bên ngoài, tìm đến một ai đó. Nó chưa phải sự tĩnh tại. Nhưng nó là cần thiết trong bước đường đi đến sự tĩnh lặng và trống rỗng. Đó chính là trạng thái của giác ngộ.

Theo Trang Ps
 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]