Thiền không có gì đặc biệt

07/12/2023 04:53 PM

Người ta thường hỏi tôi bí quyết để tu học. Phải chăng tôi phải chuẩn bị tâm để thiền định ra sao? Không có gì đặc biệt ở đây cả. Tôi chỉ thiền như tôi đã thiền, như một lẽ tự nhiên.

Họ hỏi, “Thế, phải chăng ngài là vị A-la-hán?”. Tôi cũng không biết và không quan tam tới điều đó. Và quả thực tôi có nên biết điều đó không?

Tôi cũng giống như thân cây, cho ra nhiều cành lá, đơm hoa rồi kết trái. Chim chóc đến ăn và làm tổ trên thân cây đó. Nhưng cây không tự biết sự hiện diện của chính nó. Nó chỉ thuận theo quy luật của tự nhiên; Thể hiện như chính bản thân nó mà thôi.Thiền du khách là thiền sinh, đến tham vấn ngài Ajahn Chah, “Ngài bao nhiêu tuổi? Phải chăng quanh năm suốt tháng ngài chỉ sống quanh quẩn trong thiền viện?”

“Tôi không sống ở đâu cả,” ngài trả lời. “Không có chỗ nào để anh tìm thấy được tôi. Tôi không có tuổi. 

Nếu có tuổi anh phải hiện hữu trên cuộc đời này, và khi anh nghĩ, anh hiện hữu trên cuộc đời này là anh đã tạo ra sự rắc rối. Không tạo ra những rắc rối, thì cuộc đời cũng sẽ không rắc rối. Đừng tạo cho mình bản ngã. Tuyết đối không có gì để nói cả.”…

Có lẽ vị thiền sinh kia đã cảm nhận rằng, cốt tủy của thiền minh sát không khác gì với cốt tủy của thiền tông. 

Chỉ là cách nọ cách kia, còn sự vô ngã thì bao trùm lấy vạn hữu.

Thiền sư Ajahn Chah
 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]