Thiền giữa đời thường

07/12/2023 04:30 PM

Sống giữa cuộc đời và hành thiền định, dưới con mắt của thế gian, bạn giống như cái chiêng không người đánh, nên không phát ra âm thanh.

Người đời xem bạn như kẻ vô dụng, điên khùng, thất bại; nhưng thực tế thì ngược lại.

Chân lý ẩn tàng dưới cái không thật, sự vĩnh hằng ẩn mình trong cái bóng của vô thường.


Bạn đang có chánh niệm, bạn đang sống trong chân đế. Còn người đời đang nhìn bạn với con mắt của tục đế.

Hãy thanh thản lướt qua để tâm không bị xáo động bởi bất cứ ý niệm nào.


Thiền sư Ajahn Chah

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]